GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu công ty
Tên công ty Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghiệp Việt Nam
Ngày thành lập 10/10/2010
Xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VISC
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty VISC

Công ty cổ phần Dịch vụ và giải pháp công nghiệp Việt Nam hiện gồm 2 khối chức năng chính.

Khối...

Xem chi tiết