Máy phay đứng

Liên hệ

ITEM UNIT VESTA-2000 (BT-40) VESTA-2000 (BT-50)
Travel (X/Y/Z) mm(inch) 2,000/850/800 (78.74"/33.46"/31.50")
Rapid speed (X/Y/Z) m/min(ipm) 24/24/24 (945/945/945)
Working surface (W x H) mm(inch) 2,000 x 850 (78.74" x 33.46")
Max. load capacity kgf(lbf) 1,800 (2.205)
Max. spindle speed rpm 10,000 12,000 8,000
Spindle motor capacity kW(HP) 18.5/11 (25/15) 15/11 (20/15)
Type of tool shank - MAS-403 BT-40 (Opt : CAT-40) BT-50
Tool storage capacity ea 30 24 (Opt : 30)
Floor space mm(inch) 4,970 x 3,753 (195.67" x 147.76")
NC controller - Fanuc 0i-MF

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy phay đứng”