Giải pháp tự động hóa

Khái niệm

Tự động hóa hay nhiều người còn gọi là điều khiển tự động chính là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển.cho các thiết bị hoạt động như máy móc, lò xử lí nhiệt, máy bay,… Một số quy trình được hoàn toàn tự động. Hiểu đơn...

Xem chi tiết